CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TẠI U.P.C

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã tổ chức thành công chương trình đào tạo đặc biệt “Kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động” dành riêng cho Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vũng Tàu.

Mục Lục
Mục Lục

Trong tháng 02.2023 vừa qua, Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã tổ chức thành công chương trình đào tạo đặc biệt “Kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động” dành riêng cho Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vũng Tàu. Đây là chương trình có cách thức triển khai độc đáo và hiệu quả.            

Cách thức triển khai chương trình này bao gồm việc giảng viên của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K làm việc trực tiếp với Ban giám đốc của Công ty để làm rõ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Sau đó, giảng viên tiến hành hướng dẫn cho tất cả các Trưởng phòng ban, xí nghiệp, đơn vị trong công ty.                  

Các đơn vị tiếp tục được huấn luyện trực tiếp và chỉnh sửa bản kế hoạch hành động để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đặt ra. Sau cùng, các phòng ban đã trình bày kế hoạch hành động đã được chỉnh sửa để có được sự chấp thuận của Ban giám đốc.   

upc-1.jpg

Kế hoạch hành động cụ thể bao gồm: (1) Mục tiêu (2) Giải pháp để đạt mục tiêu (3) Rủi ro và hành động phòng ngừa. Mục tiêu thì bao gồm 5 yếu tố: Mục tiêu - Tiêu chí đo lường mục tiêu - Cách thức đo lường tiêu chí - Chỉ tiêu - Tỷ trọng của từng yếu tố.     

Một kế hoạch hành động chi tiết là nền tảng cơ bản cho việc đạt được những kết quả kinh doanh theo mục tiêu của doanh nghiệp và phòng ban. Một trong những điều quan trọng mà các thành viên của chương trình đào tạo nhân ra là đôi khí những mong muốn của doanh nghiệp - cụ thể là của Ban điều hành đôi khi không được dàn quản lý cấp trung hiểu một cách chính xác và diển giải thành những con số, hành động cụ thể.           

Chương trình đào tạo này đã nhận được đánh giá cao về tính hiệu quả, giúp nâng cao năng lực kinh doanh và quản lý của Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vũng Tàu. Đây là một thành công rất đáng khen ngợi của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K trong việc cung cấp các giải pháp đào tạo chất lượng và hiệu quả cho các doanh nghiệp dựa trên việc giải quyết những vấn đề riêng của từng doanh nghiệp. 

[Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K] 

Bài viết mới nhất