Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com apk mod azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com games and premium app for android
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu

Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng: Tạo tài khoản

Tài khoản
Họ
Tên
E-mail
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nhà hàng
Tên đăng nhập
E-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Địa chỉ nhà hàng
Điện thoại
Email
Thư viện Học online Clip lớp học

Triết lý và mô hình đào tạo

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K lấy mô hình đào tạo “A.S.K” làm triết lý chủ đạo cho việc phát triển các nội dung đào tạo cũng như quá trình triển khai chương trình đào tạo trong thực tế.

Mô hình đào tạo A.S.K là một loại mô hình đào tạo kiểu mới với nhiều ưu điểm vượt trội. Điểm nổi bật của mô hình đào tạo này là sự phân tích lĩnh vực đào tạo thành những nhân tố hoàn toàn độc lập và sau đó hệ thống hóa chúng thành ba phạm trù cơ bản về: thái độ, kỹ năng, kiến thức (A – Attitudes, S – Skills, K – Knowledge). Mỗi yếu tố của “A.S.K” đều mang theo những ý nghĩa đặc trưng.

Hinh_ASK Triet ly dao tao.jpg

Ba yếu tố chủ đạo A - S - K trong triết lý đào tạo của nhà trường

  • A - Attitudes” thể hiện những khía cạnh hành vi tích cực, phù hợp của học viên đối với học tập và nghề nghiệp. Mô hình đào tạo đánh giá cao việc tập trung rèn luyện thái độ nghiêm túc, tư duy tích cực trong quá trình học tập để tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.
  • S - Skills” thể hiện được những kỹ năng cần thiết cho phép học viên giải quyết được những vấn đề nghề nghiệp trong tương lai một cách chuyên nghiệp nhất. Các kỹ năng được rèn luyện theo quá trình, theo các mô hình thực tế để đảm bảo rằng người học luôn luôn sẵn sàng để xử lý tốt những vướng mắc trong thực tế.
  • K - Knowledge” thể hiện kiến thức chuyên môn cho phép học viên nghĩ và hành động như một người thạo nghề. Đây cũng là cơ sở cho việc tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và sự phát triển cá nhân về sau.

 

Ba yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là tiền đề của nhau và cùng nhau phát triển. Do đó, mô hình đào tạo này không chỉ có mục đích chuẩn bị tâm lý và những buổi thực tập về nghề nghiệp cho học viên mà còn cung cấp các phương tiện hỗ trợ học tập một cách tốt nhất. Đồng thời, mô hình đào tạo cũng hướng sự chủ động của người học vào việc định hướng nghề nghiệp rõ ràng để từ đó người học tập trung những nỗ lực cá nhân vào các nhân tố chính, và đây chính là điều cốt lõi để đạt được thành tựu trong cuộc sống.

 

 

img_lich_kg
  • Dao tao Inhouse
  • Cẩm nang ứng tuyển
  • Trắc nghiệm nhận diện bản thân