Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com apk mod azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com games and premium app for android
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ mật khẩu

Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng: Tạo tài khoản

Tài khoản
Họ
Tên
E-mail
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Tên nhà hàng
Tên đăng nhập
E-mail
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Địa chỉ nhà hàng
Điện thoại
Email
Thư viện Học online Clip lớp học

Hệ thống quản lý

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K đã phát triển một hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (T.Q.M – Total Quality Management) nhằm đảm bảo các sản phẩm đầu ra của các quá trình trong hệ thống luôn định hướng và thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng và các bên có liên quan một cách phù hợp.

Chúng tôi ban hành và toàn bộ đội ngũ đều thấu hiểu tường tận “CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG” như sau:

A.S.K – chúng tôi là một Trường Đào tạo Kinh doanh hướng đến việc tổ chức các chương trình học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực giao tiếp và năng lực nhận thức – cam kết cung cấp các chương trình với chất lượng giảng dạy tốt nhất cùng dịch vụ hổ trợ hoàn hảo. Ngoài ra các chương trình này sẽ luôn được cập nhật và đồng nhất với những hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp.

Hinh_ASK He thong quan ly.JPG

Đội ngũ nhân sự của A.S.K - Một trong những nhân tố hình thành nên chất lượng

Chúng tôi đạt được điều này thông qua:

  1. Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu để trực tiếp phát triển các tài liệu giảng dạy dựa trên nền tảng lý thuyết và thực tế tại các doanh nghiệp và thống nhất nội dung giảng dạy nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng của các chương trình đào tạo.
  2. Luôn cân đối tỷ lệ giảng viên đại học và giảng viên là những chuyên gia đang đảm nhận những vị trí quản lý tại các doanh nghiệp nhằm hài hòa giữa nền tảng lý thuyết và ứng dụng thực tế. Luôn ứng dụng và cải tiến liên tục các phương pháp, công cụ, kỹ thuật giảng dạy hiệu quả và phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
  3. Định kỳ giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục dịch vụ phục vụ, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự hỗ trợ và hệ thống quản lý của nhà trường.

 

Với cách thức tổ chức và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng như trên, trên 500 doanh nghiệp đã tin và đang xem Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K như một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực của nhân viên cũng như tư vấn các hoạt động quản lý cho doanh nghiệp.

 

 

img_lich_kg
  • Dao tao Inhouse
  • Cẩm nang ứng tuyển
  • Trắc nghiệm nhận diện bản thân