DỰ ÁN ĐÀO TẠO "QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP" DÀNH CHO G.A.D GENERALI

Generali Việt Nam đã thực hiện Dự án đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho đội ngũ GAD với sự hợp tác của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K

Mục Lục
Mục Lục

Tại Việt Nam, Generali là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu về quy mô và sản phẩm dịch vụ. Nhằm nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của đội ngũ GAD (General Agency Distribution) - Giám đốc Văn phòng tổng đại lý, Generali Việt Nam đã thực hiện Dự án đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho đội ngũ GAD với sự hợp tác của Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K - một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Dự án đào tạo này đã được ra đời từ tháng 06 năm 2019 và đang liên tục được duy trì hàng năm.

Dự án đào tạo này được chia thành 4 chuyên đề đào tạo chuyên sâu, bao gồm:

(a) Chiến lược kinh doanh - Nghệ thuật lãnh đạo: Chuyên đề này tập trung vào các kiến thức cơ bản về quản lý chiến lược kinh doanh, vai trò của một GAD và nghệ thuật lãnh đạo. Ngoài ra, chuyên đề còn đề cập đến các kỹ năng lãnh đạo như quản lý thời gian, động viên nhân viên, xây dựng mối quan hệ và tạo động lực.

(b) Quản trị Nguồn nhân lực và Văn hóa doanh nghiệp: Chuyên đề này tập trung vào các kiến thức về quản lý nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nội dung của chuyên đề hướng đến việc quản lý một cách hiệu quả nguồn nhân lực đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

(c) Tổ chức và vận hành doanh nghiệp dịch vụ - đặc biệt trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ: Chuyên đề này tập trung vào các kiến thức về tổ chức và vận hành doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Nội dung của chuyên đề bao gồm các quy trình và quy trình tổ chức, quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng.

(d) Pháp luật và Thuế trong hoạt động quản trị doanh nghiệp: Chuyên đề này tập trung vào các kiến thức về pháp luật và thuế trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Nội dung của chuyên đề bao gồm các quy định về thuế và pháp lý, các quy trình nộp thuế và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

module-1-mien-nam-tu-xuong-11-2022.jpg

Trong 4 năm qua, dự án đã đào tạo được hơn 120 GAD của Generali trên khắp Việt Nam và đã tạo nên những kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh cũng như quản lý doanh nghiệp của các GA. Dự án không chỉ cung cấp những kiến thức lý thuyết nền tảng mà còn giải quyết những vấn đề thực tế của từng GA thông qua các chuyên đề

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho đội ngũ GAD của Generali với A.S.K không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức và kinh nghiệm mà còn tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp, nơi các GAD có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau, tạo ra những ý tưởng mới, từ đó giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các GA tại Generali Việt nam.

quang-non-2022.jpg

Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi những giảng viên có uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp - đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của chương trình là sự kết hợp chuyên nghiệp giữa bộ phận đào tạo - bộ phận phát triển GA và Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K. Nhờ đó, chương trình đào tạo không chỉ giúp cho đội ngũ GAD của Generali có được kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn hướng tới phát triển bền vững của công ty.

Để đảm bảo tính bền vững của chương trình, Generali và A.S.K đã đưa ra một kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn cho đội ngũ GAD. Kết quả đạt được từ chương trình đào tạo này đóng góp rất lớn vào sự phát triển của các GA tại Generali Việt Nam. Đây là một dự án đào tạo mẫu mực, góp phần xây dựng một lực lượng GAD chuyên nghiệp và có tầm nhìn bền vững cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

chup-toan-the-2022.jpg

Dự án đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho đội ngũ GAD của Generali đã mang lại những kết quả rất tích cực và tạo ra một hiệu ứng tích cực cho cả hai bên, đó là sự nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng suất làm việc và chất lượng dịch vụ của đội ngũ GAD của Generali và đồng thời cũng giúp Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K tạo ra các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

[Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K]

Bài viết mới nhất